Fraţii Wagner - Cuvinte eu nu am de-ajuns

         
Cuvinte eu nu am deajuns
            
 Să îți mulțumesc azi nespus,
           
 De dragostea ce Te-a adus 
           
 Să mori pentru mine Isus!


            
 /:Mai spune, mai spune-mi ceva,
         
 Isuse de dragostea Ta!
            
 Cum dus-Ai povoara mea grea,
               
 Și viața ți-ai dat pentru a mea:/


 Mai spune-mi de biciul roman
 Mai spune-mi de chinul amar
 De palmele ce ți s-au dat
 Isus pentru greu-mi păcat!


 Mai spune-mi cum toți Te-au lăsat
 Când oamenii Te-au condamnat
 Cum toți de departe au privit
 Pe cruce când Te-au răstignit.

 Mai spune-mi cum Tu ai strigat
 ”Tată iartă-i că nu știu ce fac”
 Cu drag Tu mai răscumpărat
 Eu nu vreau să uit niciodat’!