Victor Socaciu - Când vei auzi

Capo I


Intro: A  x4
 
    A Bm E A / A D E A  x2 


A                Bm
Când vei auzi, când vei auzi: „Întoarce-te”,
 E                 A
Atuncea poate e, atuncea poate este marea,
F#m              Bm
Când vei auzi, când vei auzi: „Așteaptă-mă”,
 E                 A
Atuncea poate e, atuncea poate este țărmul.


Când vei auzi, când vei auzi: „Alungă-mă”,
Atuncea poate e, atuncea poate este vântul,
Când vei auzi, când vei auzi: „Priveste-mă”,
Atuncea poate e, atuncea poate este ploaia.


       A  A7  D      F#m      C#m F#m
   Refren: Dar, dacă tu vei auzi, tu vei auzi: „Te iubesc”,
           D       E        A
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
           D       E        A
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
          A7  D      F#m      C#m F#m
       Dar, dacă tu vei auzi, tu vei auzi: „Te iubesc”,
           D       E        A
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
           D       E        A
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
           D       E     A
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt eu.


Interludiu: A Bm E A / A D E A  x2 


Când vei auzi, când vei auzi: „Ascultă-mă”,
Atuncea poate e, atuncea poate e pădurea,
Când vei auzi, când vei auzi: „Privește-mă”,
Atuncea poate e, atuncea poate este ploaia.


   Refren: Dar, dacă tu vei auzi, tu vei auzi: „Te iubesc”,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
       Dar, dacă tu vei auzi, tu vei auzi: „Te iubesc”,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt eu.


Interludiu: A Bm E A / A D E A  x2 


   Refren: Dar, dacă tu vei auzi, tu vei auzi: „Te iubesc”,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
       Dar, dacă tu vei auzi, tu vei auzi: „Te iubesc”,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt chiar eu,
       Atuncea sigur, sigur, sigur sunt eu.


Outro: A Bm E A / A D E A / E7 A
5038d0dceaaa2967bcec97d5e01ce622