Dicționar de acorduri (grupul A, A#, Ab)

Această pagină conține acordurile de tip A, A#, Ab în variantă pentru chitară așa cum sunt ele "înțelese" pe www.tabulaturi.ro.

 
A A7 A7M A6 Am Am7 Am7M Am6 Asus2 Asus4 Adim Aaug A5 A9 Aadd9 A11 A# A#7 A#7M A#6 A#m A#m7 A#m7M A#m6 A#sus2 A#sus4 A#dim A#aug A#5 A#9 A#add9 A#11 Ab Ab7 Ab7M Ab6 Abm Abm7 Abm7M Abm6 Absus2 Absus4 Abdim Abaug Ab5 Ab9 Abadd9 Ab11