Termeni şi Condiţii

Utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor web tabulaturi.ro şi www.tabulaturi.ro (denumite în continuare "Tabulaturi.ro", sau "site-ul web") este guvernată de Termenii şi Condiţiile din acest document. Prin utilizarea Tabulaturi.ro confirmaţi că acceptaţi Termenii şi Condiţiile.

Nu aveţi dreptul să trimiteţi pe sau prin intermediul site-ului web:

  • viruşi informatici sau orice e menit să întrerupă sau combată operarea normală a unui calculator
  • materiale defăimatoare, ameninţătoare, obscene, sau vulgare, sau materiale care ar viola sau încălca în vreun fel drepturile celorlalţi (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, de confidenţialitate, sau cele la intimitate) sau ce ar cauza inconvenienţe ori s-ar afla în contradicție cu legile în vigoare.

Nu aveţi dreptul să exprimaţi pe site-ul web opinii vulgare, sexiste, rasiste sau ofensatoare în vreun fel.

Tabulaturi.ro nu oferă garanţii de nici un fel privind acurateţea, calitatea satisfăcătoare, şi gradul de utilitate pentru un anumit scop a informaţiilor de pe site-ul web. Tabulaturi.ro nu garantează că site-ul web va funcţiona fără întreruperi sau erori, sau că serverul care permite accesul la site-ul web nu are probleme tehnice. Tabulaturi.ro nu acceptă responsabilitatea şi nu poate fi tras la răspundere ca urmare a oricăror prejudicii sau daune, directe sau indirecte, rezultate din sau în legatură cu utilizarea site-ului web.

Copierea conținutului site-ului, în orice formă, fără aprobarea explicită a Tabulaturi.ro, este interzisă, exceptând uzul în scop strict personal și necomercial.

Nu aveți dreptul să folosiți aplicații sau scripturi care să extragă sau copieze conținutul Tabulaturi.ro folosind mijloace automatizate de orice fel.

Site-ul web poate să conţină legături web către terţe site-uri sau materiale care nu se află sub controlul Tabulaturi.ro. Tabulaturi.ro nu acceptă responsabilitatea şi nu poate fi tras la răspundere ca urmare a oricăror prejudicii sau daune care rezultă din sau sunt legate de accesul terţelor site-uri web prin intermediul legăturilor web disponibile din Tabulaturi.ro.

Tabulaturi.ro îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii şi Condiţiile, facând publice aceste modificări pe site-ul web.

Daca nu aceptaţi aceşti Termeni şi Condiţii, nu aveţi drept de acces pe site-ul web şi trebuie să încetaţi imediat folosirea lui.

Protecţia datelor personale

Tabulaturi.ro prelucreaza datele dumneavoastră cu bună credință. Datele sunt prelucrate in scopuri legitime si determinate (gestionarea contului personal pe site-ul web și prevenirea fraudelor și a abuzului).

Există două categorii de date pe care le prelucrăm:

A) Datele furnizate de dumneavoastră

Acestea reprezintă datele personale pe care ni le furnizaţi la crearea contului (cum ar fi adresa de email). Este posibil să colectăm şi să stocăm informaţiile pe care le furnizaţi atunci când folosiţi Tabulaturi.ro introducând informaţii în cadrul unui formular electronic sau când corespondaţi cu noi în alt mod.

Păstrăm adresa de email pe durata existenței contului dumneavoastră de utilizator Tabulaturi.ro. După o perioadă îndelungată de inactivitate, contul de utilizator este dezactivat automat și toate datele personale legate de cont sunt șterse. Adresele de email stocate de căre Tabulaturi.ro nu sunt divulgate sub nicio formă către altcineva. De asemenea, nu trimitem mesaje de email nesolicitate către adresa dumneavoastră de email în scopuri de marketing. Tabulaturi.ro vă poate trimite mesaje de email legate exclusiv de administrarea contului de utilizator (de exemplu, recuperarea parolei uitate) sau notifări cu privire la care ați optat explicit să fiți informat. Din oficiu, nu trimitem notificări de vreun fel fără acordul dumneavoastră, cu excepția celor legate de administrarea contului de utilizator.

B) Datele colectate automat

De fiecare când accesați site-ul web de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil, stocăm sau interogăm așa-numitele mici fișiere "cookies" pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil. Pentru a afla mai multe despre cookies, vizitați https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

Tabulaturi.ro utilizează atât cookies proprii, cât și cookies de la Google, care de asemenea are obligația legală sau contractuală de a vă proteja datele. Cookies-urile proprii ne ajută să vă oferim funcționalitatea propriu-zisă a site-ului web, prin a vă identifica unic ca și utilizator. De asemenea, fișierele cookies ne ajută să gestionăm preferințele pe care le aveți cu privire la utilizarea site-ului web, și sunt necesare din motive de securitate.

Cookies-urile de la Google fac posibile următoarele servicii și facilități:

  • Google Adsense furnizează publicitatea care face posibilă existența site-ului
  • reCAPTCHA ne ajută să prevenim frauda și abuzul.

Prin utilizarea site-ului web, vă exprimați acordul ca Google să colecteze, distribuie, și să folosească datele dumneavoastră personale în scopul personalizării anunțurilor publicitare. Pentru informații cu privire la cum puteți controla colectarea datelor personale de către Google, vizitați https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ro

Puteţi refuza stocarea fișierelor cookies dacă browser-ul dumneavoastră o permite, cu excepţia situaţiei în care fișierele cookies sunt necesare pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea site-ului web pe care îl controlăm. Cu toate acestea, această acțiune poate interfera cu utilizarea site-ului nostru.

Aveti următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (de exemplu, când sunt incomplete), dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a vă adresa Autorității Nationale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a retrage oricând consimțământul de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, actualizați datele sau schimbați opţiunile din contul dumneavoastră de utilizator. Pentru ştergerea definitivă a datelor, accesați contul de utilizator și executați acțiunea "Șterge cont" din pagina de setări. Pentru ajutor cu privire la protecția datelor personale pe Tabulaturi.ro, vizitați pagina noastră de contact, https://www.tabulaturi.ro/contact.

9baa7e30d9f292566e0a31610a12bcfd
f7e9d1d2-ebba-44ba-8198-e810bddf71a6